Planetenes dans

GruppeOmløpstid I Jordår(T) Antall runder År R=Baneradius(AU) Kepler(T^2/R^3) Banefart km/s
1Merkur87,97 0,2433 7,950,39 0,9848,4
1Venus224,7 0,6213 8,000,73 0,9735,4
1Jorda365,26 1,008 8,001 1,0029,9
1Månen27,32 0,07107 8,00 
2Mars686,98 1,885 9,401,38 1,3521,9
2Ceres1680,2 4,602 9,202,77 1,0018,0
3Jupiter4332,82 11,865 59,315,2 1,0013,1
3Saturn10755,7 29,452 58,899,58 0,999,7
4Uranus30687,15 84,016 504,0919,22 0,996,8
4Neptun60190,03 164,793 494,3630,1 1,005,5
4Pluto90555,5 247,922 495,8439,26 1,024,7
I denne tabellen har vi gruppert planetene i 4 grupper som hver et antall runder rundt sola der de kommer tilbake til omtrent samme posisjon i forhold til hverandre. De mest regelmessige her er Venus og Jorda som vi ser. Hvert 8. år kommer Venus tilbake til samme posisjon på himmelen sett fra Jorda. Månen har samtidig passert samme posisjon på himmelen omtrent 107 ganger med ganske nøyaktig 99 nymåner

Den 21. desember 2020 skjer det en samstilling mellom de to planetene i gruppe 3, Jupiter og Saturn. Vi ser at det skjer med omtrent 60 års mellomrom. Ulempen er at det skjer mens de to planetene også er i samstilling med Sola sett fra Jorda. Enten ser vi det rett før solnedgang eller så sees det rett før soloppgang.

Samstilling mellom Saturn og Jupiter 29.november 1901. Vi ser samtidig at Merkur, Uranus, Mars og Venus ligger på rekke og rad rundt Sola. 0 grader linja er horisonten kl 16 40 og vi ser at det er nær solnedgang og ville vært vanskelig å se